0

Mazda 2

 
New Mazda 2 มาสด้า 2 ใหม่ แบ่งเป็นรุ่น Hatchback ห้าประตูและรุ่น Sedan สี่ประตู
โดยเครื่องยนต์จะมีสองแบบให้เลือกคือ เบนซิน 1.3 ลิตร และดีเซล 1.5 ลิตร
ราคาแตกต่างกันไปตามรุ่น ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 530,000 บาท


New Mazda 2 มาสด้า 2 ใหม่ รุ่น Sedan 4 ประตู มีราคาดังต่อไปนี้
รุ่น ราคา
1.3 Sports Standard 530,000 บาท
1.3 Sports High 590,000 บาท
1.3 Sports High Connect 620,000 บาท
1.3 Sports High Plus 670,000 บาท
XD Sports 680,000 บาท
XD Sports High Connect 750,000 บาท
XD Sports High Plus L 789,000 บาท
 
หมายเหตุ:
เฉพาะสี Snowflake Pearl เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท
เฉพาะสี Soul Red เพิ่มเงินอีก 10,000 บาท
 

มาดูสีภายนอกของ New Mazda 2 มาสด้า 2 ใหม่ รุ่น Sedan 4 ประตู มีดังนี้
 
New Mazda 2 มาสด้า2 ใหม่ รุ่น Hatchback 5 ประตู มีราคาดังต่อไปนี้
 
รุ่น ราคา
1.3 Sports Standard 530,000 บาท
1.3 Sports High 590,000 บาท
1.3 Sports High Connect 620,000 บาท
1.3 Sports High Plus 670,000 บาท
XD Sports 680,000 บาท
XD Sports High Connect 750,000 บาท
XD Sports High Plus L 789,000 บาท
 
หมายเหตุ:
เฉพาะสี Snowflake Pearl เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท
เฉพาะสี Soul Red เพิ่มเงินอีก 10,000 บาท


มาดูสีภายนอกของ New Mazda 2 มาสด้า2 ใหม่ รุ่น Hatchback ห้าประตู มีดังนี้
 
 


ภาพมุมต่างๆของ Mazda 2 รุ่น Hatchback ห้าประตู